Om Senegal och Ziguinchor

Senegal vid Afrikas Atlantkust och med Mauritanien i norr och Guinea-Bissau i söder. Landet är en republik och en av Afrikas äldsta demokratier.

null

Senegal

Ytan är ca 200 000 kvadratkilometer vilket motsvarar knappt halva Sveriges yta. Befolkningsmängden är knappt 16 miljoner varav huvudstaden Dakar har ca 2 miljon innevånare. Medellivslängden är 67 år och medianåldern är ca 18,5 år dvs hälften av befolkningen är under 19 år. Ungdomsarbetslösheten är hög och medelinkomsten låg. Endast en liten del av befolkningen har anställning och därmed fast inkomst. Hälften av befolkningen är mycket fattiga. Senegals BNP är ca 7 % av Sveriges totala. Räknat per capita är den ca 3% jämfört med Sveriges. De stora exportprodukterna är fisk och jordnötter. Andra näringar är livsmedel, gruvdrift, cement, konstgödsel, textilier och raffinering av importerad olja.

null

Franska är det officiella språket men man talar också ett antal lokala språk kopplade till folkgrupperna wolof, pulaar, serer, jola, mandinka respektive soninke. Många behärskar samtidigt flera av dessa språk. Analfabetismen är dock omfattande och år 2015 var drygt 40% av den vuxna befolkningen analfabeter.

Ziguinchor

null

Staden Ziguinchor ligger i södra Senegal, i regionen Casamance, söder om Gambia. År 2013 hade staden drygt 200.000 innevånare. Det är en typiskt afrikansk stad med i huvudsak låg bebyggelse, ett myllrandet gatuliv, mycket färger och vänliga människor. Det är en stad med mycket grönska invid den breda Casamancefloden och bara en dryg timmes bilresa till havet.

null

Historia

Dagens Senegal har varit bebott sedan förhistorisk tid. Under 800- och 900-talet infördes islam i området. Idag är 94% av befolkningen muslimer, 5% kristna och 1% tillhör inhemska religioner.

På 1400-talet kom portugiserna till området och slog sig ner på ön Gorée utanför Dakar. Något senare anlände också holländarna hit. Handeln med gummi lockade många europeiska länder.

null

Vid mitten av 1600-talet grundade fransmännen en handelsstation på ön Saint-Louis i norra Senegal vid Senegalflodens utlopp. Staden Saint- Louis finns i dag med på FN;s världsarvslista.

Dakar var under kolonialtiden den viktigaste hamnen för transport av slavar till Amerika. I början av 1800-talet tog Frankrike kontroll över hela området och 1815 erkändes Senegal som fransk koloni.

1960 blev Senegal en helt självständig stat. 1981 fick landet full demokrati.

Klimat

Klimatet i söder är tropiskt. Under regnperioden som varar som längst från juni till oktober, blåser det kraftiga sydostliga vindar och låglänta delar av landet kan översvämmas. Resten av året domineras klimatet av heta, torra harmattan-vindar. Ibland förekommer längre torrperioder.

I norra delarna av landet råder ett stäppklimat.

null

I Casamanceregionen i söder är det betydligt hetare och fuktigare än i resten av landet vilket resulterat i ett bördigt landskap. Här odlas ris, jordnötter och andra grödor.

Kontakta oss gärna för mer informtion!