Öppet igen!

Vi är så glada att kunna öppna centret DPE igen och återuppta alla aktiviteter med barnen efter stängningen på grund av covid19.

2020-05-27