Ett besök från USA

null

Två amerikanska missionärer var på besök. De var mycket imponerade både över vår verksamhet och lokalerna!

2019-03-22